Algemene

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROEFRIT


1 Rijbewijs

Ik verklaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs volgens de Europese klasse A, B of AM. Vóór de proefrit laat ik dit rijbewijs zien aan een Escooter Twente medewerker.

 

2 Controle Identiteit

Ik ga ermee akkoord dat de Escooter Twente medewerker voor de identiteitscontrole een foto maakt van mijn rijbewijs. Deze foto wordt, indien gewenst, na de proefrit gewist.

 

3 Gebruik van de Escooter Twente elektrische scooter

Ik verklaar de proefrit scooter met zorg te zullen behandelen, deze niet aan derden te zullen afstaan en mijzelf aan de Nederlandse verkeersregels te zullen houden.

 

4 Aansprakelijkheid van de testrijder

  1. Ik ben aansprakelijk voor alle met opzet berokkende schade (met inbegrip van vallen, verlies en inbeslagnames), die is ontstaan in de periode dat de Escooter  aan mij ter beschikking is gesteld, d.w.z. tussen het tijdstip van aanname en teruggave van de Escooter.
  2. Ik ben niet aansprakelijk als schade optreedt bij een normaal gebruik. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot schade, die door de gesloten voertuigverzekering niet wordt gedekt.
  3. Ik zal Escooter Twente en de medewerkers niet aansprakelijk houden voor schade die voortvloeit uit de schending van wetten, vorderingen en andere voorschriften die verband houden met het gebruik van het voertuig. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden ten gevolge van ongevallen, indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Escooter Twentede schade niet dekt.

 

5 Aansprakelijkheid van Escooter Twente

  1. Elke aansprakelijkheid van Escooter Twente en haar medewerkers door de schending van zijn contractueel overeengekomen plichten is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzet. Indien Escooter Twente of een medewerker op basis van een wettelijke bepaling schade moet compenseren die ten gevolge van nalatigheid zijdens Escooter Twente of een medewerker werd veroorzaakt, is Escooter Twente beperkt aansprakelijk: de aansprakelijkheid bestaat enkel bij schending van contractuele plichten, zoals plichten die inhoud en doel van de testovereenkomst opleggen of plichten waarvan de naleving de goede uitvoering van de overeenkomst juist mogelijk maakt en de gebruiker erop mag vertrouwen, dat deze plichten door Escooter Twente worden nageleefd. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.
  2. Voor zover de aansprakelijkheid van Escooter Twente is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, diens agent en het personeel van Escooter Twente B.V.
  3. Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zoals vermeld in punt 1 en 2 gelden niet voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit bedrog van Escooter Twente. Voorts gelden vorenbedoelde beperkingen en uitsluitingen niet bij aansprakelijkheid voor gegarandeerde fabricagekenmerken, voor aansprakelijkheid zoals vermeld in de Nederlandse wet voor productaansprakelijkheid en voor schade ontstaan in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

 

6 Inleveren van de Escooter

Ik ben verplicht de Escooter aan het einde van de proefrit op de afgesproken tijd en plaats terug te geven. Als ik de afgesproken tijd overschrijdt zonder hierover vooraf afspraak met de Escooter Twente medewerker te hebben gehouden, moet ik de kosten dragen die door deze nalatigheid aan Escooter Twente of een medewerker zijn ontstaan.
 

7 Verzuim protocol

Indien u plots verhinderd raakt en uw gemaakte afspraak kan daarom niet doorgaan? Laat dit ons dat minimaal 24 uur van tevoren weten. Indien u zich niet 24 uur van tevoren afmeldt voor de gemaakte proefrit is Escooter Twente B.V. genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen. Dit bedrag wordt bepaald door Escooter Twente.
 

8 Gegevensbescherming

Ik verklaar me ermee akkoord, dat Escooter Twente mijn gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) bewaard en mij mag benaderen voor diverse reclame- en promotie doeleinden via telefoon of e-mail.

Ik ben mij ervan bewust, dat ik deze toestemming op ieder moment door middel

van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan herroepen.